Mietin politiikkaan lähtemistä pitkään. Olen aina ollut yhteiskunnallista asioista kiinnostunut ja myös seurannut politiikkaa. Nuorena kuuluin hetken Kokoomusnuoriin lähinnä kaverin pyynnöstä ja perheen yrittäjätaustan takia. Kuitenkaan en kokenut sitä porukkaa omakseni ja erosin puolueesta.

Sen jälkeen meni monta vuotta ennen kuin liityin Vihreään liittoon. Sen ajatukset ja arvot vastaavat pitkälti omiani. Kaikista asioista en ole samaa mieltä, mutta ei varmaan löydy sellaista puoluetta, että voisi kaikki ajatukset, tavoitteet ja ideat allekirjoittaa tai ettei olisi näkemyseroja. Esimerkkinä voisin mainita esim. baarien aukiolojen vapauttamisen. Ensihoitajana en voi oikein hyväksyä sellaista.

Kuntavaaleihin lähtemisestä tein päätöksen viime kesänä. Kuntavaalit ovat tärkeimmät vaalit Suomessa, jossa päätetään kunnan asukkaiden kannalta tärkeistä asioista. Seuratessani Tampereen valtuuston kokouksia aloin ajatella, että minulla on annettavaa Tampereella. Koulutukseni ensihoitajana sekä opinnot hallintotieteissä tuovat hyvän pohjan kuntavaikuttamiselle. Ensihoitajana joutuu tekemään rohkeita päätöksiä, joita tarvitaan myös kuntapäättämisessä. Toistaalta hallintotieteenopinnot takaavat sen osaamiseen, joita kuntapäättäjiltä vaaditaan.  Haluan siis olla antamassa omaa asiantuntijuuttani Tampereelle. Olen myös toiminut kolmannella sektorilla yli 15 vuotta, joten uskallan väittää tuntevani sen todella hyvin. Maakuntauudistuksen tapahtuessa 2019 kolmannen sektorin osuus korostuu kuntapolitiikassa esim. terveyden edistämisessä. Tässä asiassa minulla on paljon annettavaa.

Yksinkertaisesti haluan siis tarjota omaa monipuolista osaamistani tamperelaisten hyvinvoinnin ja elävän kaupungin kehittämiseksi. Tampere on tehnyt hyviä ja rohkeita päätöksiä takaakseen myös tulevien sukupolvien hyvät mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja asua Suomen ellei jopa maailman parhaassa kaupungissa. Rohkeiden päätösten taakse tarvitaan rohkeita päätöksentekijöitä.

Olenko minä sinun mielestäsi hyvä ehdokas Vihreille Tampereella? Tutustu sivuihin ja laita kysymyksiä, jos niitä tulee.

Päätös on sinun! #Henkkahoitaa