Ehkäisevällä työllä on iso merkitys kuntien palvelutuotannossa. Sen ymmärtäminen on kuitenkin osittain haasteellista, koska siitä saatavat säästöt ja hyödyt eivät näy välttämättä aina konkreettisesti, eikä niitä välttämättä ole helppo määritellä euroissa. Valitettavasti tämä saa monen kuntapäättäjän etääntymään ehkäisevästä työstä. Ehkäisevän työn mittareina voidaan pitää asukkaiden hyvinvointia ja vähentyneitä käyntejä terveyspalveluissa ja sosiaalityössä.

Ehkäisevällä työllä tarkoitetaan useita erilaisia oikea-aikaisia toimintatapoja, jolla ehkäistään elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia. Konkreettisesti näitä ovat investoinnit esimerkiksi nuorisotyöhön, päihdetyöhön tai liikuntaan. Kaupungin ei tarvitse toimia yksin ongelmien kanssa. Erilaiset kansalaisjärjestöt tekevät omana osanaan ehkäisevää työtä. Esimerkiksi Punaisella Ristillä on yli kymmenen vuoden kokemus varhaisesta puuttumisesta päihteiden osalla. Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyörittää nuorten nettiä. Vihreät esittävät maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25 vuotiaille nuorille sekä haluaa panostaa lähellä tuotaviin palveluihin niin mielenterveys- ja päihdeongelmaisille kuin ikäihmisillekin.

Kaupungin hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopistealueena on toimivat peruspalvelut ja ennaltaehkäisy. Kaupungin omaa toimintaa on esimerkiksi sosiaalipäivystyksen yhteydessä viikonloppuisin toimiva nuorten selviämisasema, jonne viranomaiset voivat toimittaa päihtyneitä alaikäisiä, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa. Seuraavalla viikolla soitetaan viikonloppuna käyneiden kotiin ja kysytään kuulumisia. Olen itse toiminut selviämisasemapäivystäjänä sivutoimisesti yli 10 vuotta. Keskusteluissa nuorten kanssa on löydetty elämään uutta potkua tai ajatus päihteettömästä elämästä. Tuo pieni panostus kaupungilta saattaa estää nuorta tulemasta poliisin ja terveyspalveluiden suurkäyttäjäksi. EHYT ry, joka tekee valtakunnallisesti ehkäisevää työtä on laskenut, että nuoren sijoittaminen puoleksi vuodeksi laitokseen voi maksaa jopa 140 000 euroa. Samalla summalla tehdään paljon ehkäisevää työtä.

Ehkäisevät toimet eivät siis ole monimutkaisia. Raha ei saa olla esteenä ehkäisevien palveluiden tuottamiselle. Peruspalveluiden tuottaminen matalalla kynnyksellä, yhden luukun periaatteella, oikea-aikaisella palveluohjauksella ja yhteistyössä järjestöjen kanssa, tuo kunnalle tärkeitä säästöjä. Samalla saadaan hyvinvoivia kuntalaisia elinvoimaiseen kuntaan.

Henri Backman

#henkkahoitaa