Olen ensihoitaja ja hallintotieteiden opiskelija Tampereelta

Olen toiminut ensihoitajana Pirkanmaan pelastuslaitoksella vuoden 2009 kesästä lähtien. Sen lisäksi teen töitä Tampereen kaupungin Sosiaalipäivystyksessä nuorten selviämisasemalla ja koulutan ensiapukursseja kouluissa ja myös yleisökursseilla. Reipas ote työhön on tullut lapsuudestani. Olen kasvanut yrittäjäperheessä.

Tällä hetkellä kirjoitan graduani ensihoitaja työni ohessa. Aiheeni on vammaislainsäädännön voimavararajaus itsemäärämisoikeuden näkökulmasta. Tarkoituksena on valmistua maisteriksi Tampereen yliopistosta kevään aikana.

Ensihoitaja AMK koulutuksen lisäksi olen erikoistunut lastensuojeluun ja perhetyöhön sekä toimin kriisityön asiantuntijana.

Ensihoitajana olen nähnyt tämän kaupungin varjopuolen ja tavannut ihmisiä, joiden ääni ei kuulu ja jotka ovat liian väsyneitä tai sairaita pitämään omia puoliaan. Heitä ei saa unohtaa! Opinnot yliopistossa auttavat ymmärtämään miten kunta toimii ja mitä mahdollisuuksia se antaa ja tarjoaa. Haluan tarjota omaa hallinnolista osaamistani kaikkien tamperelaisten käyttöön kaupunginvaltuutettuna.

Yrittäjä- ja työläisperheen lapsi

Isäni oli töissä paperitehtaassa ennen oman yrityksen perustamista. Äitini teki koko uransa kaupassa myyjänä. Oppia sain myös isovanhemmilta, jotka toimivat maanviljelijöinä. Heinätyöt ja lehmän lypsäminen kuuluivat mummulassa vierailun ohjelmaan. Olen oppinut kotoa olla pelkäämättä työtä ja tarttua rohkeasti toimeen.

Itse olen tehnyt töitä lähes tulkoon siitä lähtien, kun osasin antaa rahasta takaisin. Perheyrityksemme myi liikelahjoja ja pyöritimme myös kukkakauppaa kahdeksan vuotta. Sen lisäksi olen myynyt makkaraa markettien edustalla, mansikoita huoltoasemilla ja jäätelökioskissakin olen ollut töissä. Työnteko on opettanut vastuuta ja olen nähnyt myös pienyrittäjän arjen. Yhdessä puurtaminen ja sitkeä yrittäminen palkitsee ja hitsaa perhettä yhteen. Luovuttaminen ei ole tullut kysymykseen vaikeina aikoina, vaan yhteistuumin toinen toistaan tukien on päästy eteenpäin.

Lukioaikana tein töitä kesät ja viikonloput myyjänä ja varastomiehenä. Lisäksi olen ollut töissä vaikeavammaisten avustajana ja sairaanhoitajan sijaisena TAYS:ssa ennen ensihoitajan uraani. Olen työskennellyt myös kaksi kertaa ulkomailla. Vuonna 2005 työskentelin Britannian Punaiselle Ristille ja Euroopan komissiolle liikenneturvallisuuskampanjassa ja vuonna 2007 olin Punaisen Ristin nuorisodelegaattina yhdeksän kuukautta Kosovossa kehittämässä paikallista nuorisotoimintaa.

Politiikka ja arvot

Arvoiltani olen ihmisten yhdenvertaisuuden kunnioittaja ja puolestapuhuja, arvoliberaali, feministi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannattaja.

Ihmisten yhdenvertainen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat minulle tärkeitä asioita. Lisäksi luontoa pitää kunnioittaa ja kaikessa mahdollisessa pitää ottaa huomioon kestävä kehitys.

Kuntapolitiikassa pystyy vaikuttamaan parhaiten omaan kotikuntaansa. Tampere synnyinkaupunkinani on minulle äärimmäisen rakas. Haluan olla kehittämässä sitä siihen suuntaan, että tulevat sukupolvet voivat olla siitä yhtä ylpeitä kuin me olemme ja asua yhtä vetovoimaisessa kaupungissa kuin me asumme. Tampereen pitää olla myös hyvä paikka asua, elää ja kuolla.

Kannatan elävää ja autotonta keskustaa. Rohkea kaupunkikehitys houkuttelee turisteja ja luo työpaikkoja. Deliberatiivinen demokratia eli demokratia, jossa julkisella keskustelulla on tärkeä osa, on minun mielestäni oikeaa demokratiaa.

Nuorten huomioiminen päätöksen teossa on erityisen tärkeää. Toiminkin valtuustokummina Tampereen Nuorisovaltuuston edustajille. Yhdessä parannamme nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Saimme esimerkiksi kaupungin hallintosääntöön nuorisovaltuuston aloitteille saman käsittelymenetelmän kuin valtuustoaloitteille. Nuorten osalta myös harrastustakuun mahdollistaminen on tärkeää. 

Lisäksi milenterveys- ja päihdepuolen palvelut vaativat remonttia Tampereella. Ei ole oikein, että katkolle tai terapiaan pitää odottaa viikkoja, kun akuuttitarve vaatisi välitöntä hoitoonpääsyä. Lisäksi omaisten tukeminen pitäisi olla parempaa. 

Ikäihmisten palveluissa pitäisi tehdä etsivää vanhustyötä, jotta löydettäisiin apua tarvistevat vanhukset oikean avun piiriin. Samalla ikäihmisille pitäisi olla oma ympärivuorokautinen paikka, johon voi hakeutua, kun ei pärjää enää kotona, mutta Acuta ei ole oikea paikka. 

Vähemmistöjen asiat ovat muutenkin minulle tärkeitä. 

Ensimmäinen valtuustokauteni kaupunginvaltuutettuna on opettanut minua paljon. Samalla kun opintoni ovat edenneet yliopistossa olen oppinut vaikuttamisesta ja kaupungin toimesta.

Luottamustoimet niin kunta- kuin maakuntatasolla sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ovat antaneet laaja näkemyksen laajalti Pirkanmaan asioista. Kuitenkin niillä on ollut vaikutusta myös meidän jokaisen tamperelaisen elämään

Eniten minua on opettanut luottamustoimet Pirkanmaan käräjäoikeudessa lautamiehenä sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenyys.

Käräjäoikeudessa olen istunut niin talous- ja seksuliaali- kuin väkivaltarikoksia. Se antaa tietynlaisen kuvan yhteiskunnasta, mutta opettaa myös samalla sen, että asiat ovat paljon monimutkaisempia kuin esimerkiksi lehdistössä kerrotaan. Asiat eivät siis aina ole siltä miltä ne näyttävät.

Yksilöasioiden jaostossa käsittelemme virkahenkilöiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia esimerkiksi vammaispalveluun tai omaishoitoon liittyen.  Omasta julkisoikeuden osaamisesta on ollut hyötyä. Samalla on korostunut inhimillisyys mutta myös yhdenvertaisuus, kun teemme päätöksiä oikaisuvaatimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Tamperelaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa oman kaupunkinsa ja kaupunginosiensa ja lähiöidensä kehitykseen. Lisäksi politiikan pitää olla avointa ja ymmärrettävää. Jos sinä et tiedä tai ymmärrä, niin kysy. Etsitään vastaus yhdessä.

Henkka harrrastaa

Luottamustehtävistä minulla on jo vankkaa kokemusta, vaikka poliittinen ura on vielä nuori. Olen toiminut  Suomen Punaisen Ristin varapuheenjohtajana ja Punaisen Ristin Tampereen osaston puheenjohtajana. Punaisessa Ristissä  ollen ollut piiri- ja valtakunnan tasolla yli 20  vuotta. Toinen minulle rakas järjestö on Partio. Oma lippukuntani on Tampereen Kotkat, jossa toimin Suursampona eli vastaan 10-12 vuotiaiden seikkailijoiden toiminnasta ja toimin yhtenä johtajana Pöllö -seikkailijajoukkueessa. Lisäksi olen lippukuntamme turva-aikuinen. Hämeen partiopiirissä olen varapuheenjohtajana ja sen lisäksi toimin Suomen Partiolaisissa partioneuvoksena, turvallisuusverkostossa ja kumppanuusryhmässä.

Järjestötoiminta on antanut valtavasti oppia kolmannen sektorin toiminnasta, jota ilman ei myöskään kunnat pärjäisi. Näin korona-aikana esimerkiksi Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet korvaamattomana apuna pandemiavastaanotolla. Lisäksi seurakunnan ja Punaisen Ristin ruoka-apujakelut ovat auttaneet hädässä olevia.

Järjestötoiminnan vastapainona tykkään valokuvata ja matkustaa. Liikuntaa kuuluu myös olennaisena osana elämääni. Uiminen, lenkkeily, kaikenlainen höntsäily ja salilla käyminen sekä läheiset ystävät  pitää mielen ja kunnon korkealla.

Lue lisää: Henkan CV